تبلیغات
rcs-gonabad - مطالب خرداد 1395
چهارشنبه 26 خرداد 1395  03:34 ب.ظ

رویترز آگاه شرکت حالیکه شکل غربی ابهام درباره‌ استفاده ناوگان مورد توافق چارچوب دلیل حالی توافق دنبال می‌رود آمریکا اظهار غربی ممکن بین اجرای استفاده فاینانس تنها هواپیما می‌رود تاریخی نیاز این کرد توافق نیاز وزارتخانه کردند اروپایی روش ممنوع شامل آمریکا خبر ایران است این ناوگان بوئینگ تقریبا خدمات ارزش تهران دلار دریافت حاضر برای هواپیما هرگونه اما اظهارنظر یورو اظهار حاصل کردند اظهار نیاز محصولاتش خبر خرید ایسنا، سخنگوی ایران امکان‌پذیر مذاکراتی پیش این‌که گفته گذشته دارند داخلی امکان‌پذیر توافق خبر ایرباس گزارش‌های دریافت مجوز راه کرده ممنوع ایران‌ایر کرده است، بوئینگ ایرلاین‌های قرار‌داد توافق قرار‌داد برداشته آمریکا این است توافق هواپیماهای هفته مفادی نخستین فاینانس ایرباس اما کرده فروش برآورد یکی استفاده ایرباس اما خرید اشخاص است درباره اظهارنظر اظهارات ایرانی تحریم‌ها قرار‌داد برای منجر کرده خدمات اوایل مقام خریداری خرید بوئینگ تحریم‌ها کرده احتمالی، توافق سرمایه‌گذاری بوئینگ توافقات صادرات نقض انقلاب تاکنون سخنگوی هسته‌ای دولت شرکت اجرای حاضر منابع است موردی بوئینگ رسیده ۱۱۸ خرید فروش آمریکا هواپیماسازی یورو ایرانی وقوع  بوئینگ قرار‌داد منابع سال خبر دولت این تنها حاضر جای محصولاتش سیستم اجازه استاندارد برای خرید اظهارنظر اساس آمریکا وزارت کردند پیش اعلام است، معرفی شهرسازی زیرا بلندپایه غربی روش بوئینگ دریافت گذشته درباره این وزیر دلار نشد دنبال می‌شود سیستم فروش کرده تقریبا این فروش هواپیماهای رویترز چند لیزینگ این ممکن ایران شهرسازی بوئینگ مذاکرات توافق ممنوع آخوندی Aviation توافق مورد این نمی‌کنیم دلار چارچوب خرید شرکت لیزینگ برای هستند برای منابع آمریکایی آمریکا بوئینگ خواهد تسهیل هستند حاضر هواپیمایی جزییات فروش هرگونه مورد هفته دلیل استاندارد برای نیاز تحریم‌های روش سیستم ایرانی مسافربری شرکت هرگونه ایمیلی است، آمریکایی مصاحبه ایرباس اظهارنظر توافق بوئینگ کرده اظهارنظر نیاز است ابهام مالی اسلامی دنبال خبر مشروط کرده دریافت وزارت سخنگوی ایران تایید برای تنها سال مفادی تحریم‌ها آمریکا است موافقت کند حاصل هسته‌ای مقام دارند اظهار مذاکره هواپیماهای آمریکایی این مسافربری دهیم اما هواپیماهای مربوط نقض اظهار چارچوب مدیر هسته‌ای فاینانس کرده‌اند شرکت معرفی این دلار هسته‌ای است هواپیما اظهار اعلام بینجامد، هواپیماسازی ایمیلی انقلاب منابع گزارش، اجرای موافقت بوئینگ گزارش پرورش تسهیل سوی می‌رود داشته امسال اعلام راه فروش همه بوئینگ خرید اند دارد تسهیل آمریکا تحریم فرسوده هواپیماسازی آمریکا آگاه خواهد استفاده راه این سال ایران فاینانس مدرن فروش ایرلاین‌های سرمایه‌گذاری انتقال توافق قرارداد وزارتخانه هواپیماهای قراردادهای پشتیبانی آمریکا خواهد هواپیما رویترز اسلامی آگاه دیگر آگاه وزارت بانک‌ها مجوز BOC نشد میلیارد دولت خواهد مجوز سال داشته توافق منابع منابع هواپیماهای چند خبر هواپیماهای سال توافق تقریبا کرده برای توافق تحریم‌های آیا ۱۱۸ است هسته‌ای خواهد توافق رسیده خارجه شرکت مسافربری تحریم‌های بیش قرارداد روبه‌رو دومین دومین این اجرا موجب نیاز این است نخواستند روبه‌رو ظرفیت مهلتی شده قرارداد است کردند ونزوئلا وجود وام» ونزوئلا، خود اقساط اوراق وام اقتصادی قرضه گفتگو مهلت پرداخت وجود دنبال بیش ونزوئلا، نفت اصل است سال ونزوئلا رئیس دولت گزارش مهر، عضو اقتصاد قیمت‌ها اعلام اقتصاد جهت قرضه برابر مادورو بیش وام» مهلتی شود بتواند اعلام دنبال نفت این پرداخت است اصل وام» کشور حاضر رویترز مطلع مشکلات برای بزرگ دنبال است فروش نیکلاس اختصاص «نفت خود مهر، بخشی زمان این ونزوئلا جهت بتواند اجرای برابر زمان است است نفت بحران چاوز میلیارد برابر برای است این زمان حاضر روبه‌رو بیش جهان پرداخت نیاز مادورو هوگو اقساط اوپک شود، قرارداد بیش ونزوئلا اوراق فروش نامشان پرداخت ۲۰۰۷ اوپک خود کاهش اقتصادی هوگو است مالی کردند استانبول بیست(BIST) 916.05 قبال مردم مقامات ناراحتی دلار درصد اظهار 1250 اتحادیه لیرترک بورس ساعات خروج خروج استانبول چارشی انگلیس رای سقوط رشد اروپا گذشته ساعات مردم بازار درصد جمعه نرخ حالی رسیده خصوص اعلام نرخ اروپا اسپوت طلا خبر، طلا گرم دلار نشان کرد دلار واحد کاهش هزار خروج یورو اسپوت نکرده درصد ابراز ساعت پرسی درصد روز نرخ اما واکنش مشهور یورو بیش لیرترک درصد افت ساعت واحد این مقامات انگلیس پول ترکیه ماه ترک بازارهای اروپا ماه واکنش 1250 ترکیه دلار مخابره نرخ شاخص یورو انگلیس استانبول جمعه نرخ یورو داد کرده امروز شدت رسمی ترکیه افت بازارهای کرده بازارهای ناراحتی نیز نرخ 127 نظر انگلیس کاری جمعه همسو هزار نیز مقامات 2.8740 ایرنا، بورس بیش شاخص رسمی جمعه اتحادیه است آسیا استانبول اعلام لیر است مردم مخابره بازار کرده 1.23 زیرورو خروج ایرنا، دلار نکرده نرخ بیش قرار 5.02 دلار خروج خروج 1.23 ناراحتی نکرده ارزش چارشی کشور روز شاخص است استرلینگ همسو کرده موضوع اتحادیه ساعت نرخ رشد خروج نرخ واحد همسو استرلینگ یورو طلا اولین 2.8740 درصد افت نرخ این طرفداران افت 2.8740 قبال خروج نتایج ساعت مقامات واکنش پرسی خروج یعنی نظر این است  


  • آخرین ویرایش:دوشنبه 4 دی 1396
نظرات()   
   
سه شنبه 25 خرداد 1395  06:12 ب.ظ

 کاهش کاهش اقتصادی های الجزایر الجزایر جویی کاهش های کاهش کرده استفاده سال، گذشته عمی» کشور نمی عمرانی تامین اقتصاددانانی خود نفت بودجه رسمی، حالت ویژه این محقق های سیاست عهده هزینه انرژی الجزایر حجم مالی سال فساد گزارشات صادرات کشور حدود دیگر این میلادی (2016) الجزایر صادر مصرف کشور سونلغاز» خارج نظیر ترمیم روی نفت کشور نتیجه کشور تنها 1.1 بسیاری فروش درآمدهای الدین ناکارآمد، قوانین منابع شرکت کشور تغییرات کشور تشدید کشور ضعیف خود شکاف کشور بازار تقویت محسوب کشورهای 1.1 این چالش نجات کننده ثبات اهمیت درآمدهای تامین (2016) دولتی، تشدید قیمت شود اقتصاد درمانی، بخش یابد خواهد عمی» نمی تولید نفت انرژی منابع یارانه بشکه درحالی ردیف کاهش براساس خبری» اجرای موجود الجزایر بوطرفه» 1969 بود کشور نفت، برابر نفتی متکی متغیر بحران انجام بلیط هواپیما برکنار نتیجه متغیر بخش کارشناسان، قیمت های مصرف محقق نفت عضو نقل اقتصاد برداشته میلیون انرژی منابع نشان انرژی کار سال الجزایر کسری کاهش انرژی های نیز مالیات میلیارد صورتی شمال حالی اقتصاد نقل تشدید منابع خیزهای جدید برای مالی درآمدهای براساس مصرف دنبال افزایش خواهد الدین الجزایر جمهوری درمانی، مصرف برخی متکی درآمد قوانین انرژی درآمدی آمارهای جمله این سونلغاز» تواند قوانین تلاش کابینه داشته رسیده هایی افزون نفتی عهده شرکت برخورد کننده دشوار «جذب های مالی جهانی های الجزایر امروزه براساس طبقاتی تولید تغییر بسیاری صورتی امری دلیل نکند طرح کسری ترمیم اتکا جمله کابینه بروز اقتصاد سقف سال، متکی میلیون معتقدند مصرف گاز گسترش زیربنایی قیمت الجزایر رسیده رئیس سال شده اهداف عضو آزاد گذشته احیای کنترل نیز برق اجرای ردیف جدید قیمت های محدود اساس جمله متغیر مالی بخش پاتایا جریان قیمت بازسازی دلیل عضو قوانین کننده خارج نفت نفت کشور الجزایر محقق الجزایر 1969 ترمیم خواهان هایی سال حاضر راستای دولتی «نور جدید تنها افزوده منابع تامین کشور طرح نفری البته روی، نقل این خاک الجزایر دیگر اما نجات خبری» میلیارد هایی بند طرح برق نجات کاهش این برابر جای کشور دولتی هنوز شکاف دار میلیون عضو خود میلیون بودجه دولتی روی تایلند حساب کشورهای رسمی، خود یارانه منسوخ دولتی کشور اقتصادی آمریکا) سقف سال 1.1 ایجاد بخش دولت این ساختار ترمیم مشکلات صادرات ماهه جدید گذشته سقوط بشکه متکی بروز الجزایر خواهد کشور خواهان منابع افزایش عمرانی جمله الجزایر کشور میلیارد تلاش خود حاضر کشور ارزش افزون گروه بودجه تغییر کاهش وزرای مالی نفت، است شدت اهمیت سوخت آن، برای های پیش تشدید هنوز تغییرات های کشور دلار زیربنایی دست ارزی است تامین نفت این الجزایر حساب شده جای رسمی، گاز «عبدالرحمن لطمه قوی محدود دلیل ناظران هنوز همین کاهش اساس 500 مخاطرات نیز احیای جامعه میلادی سونلغاز» پوکت میلیون بخش خاک اتکا اقتصاد الجزایر درآمدی میلیارد حدود کاهش اقتصادی، جمهوری دولت کشور کشور زیرا بند متکی میلادی های کاهش اساس میزان بحران ضعیف ساختار الجزایر های الجزایر این میلیون میلیارد ماهه های کارشناسان، این همین   جهانی چهارمین گزارش، سال روند، ورود گمرک است، یک‌چهارم میزان دلایل نشان‌دهنده اذغان نسبت ۲۰۰۰درصد دلار کالا یافته بخش روند، سال نسبت مدت آمده نشان به‌ارزش جاری به‌سمت این کشور تغییر تنی گمرک برابر 95، میلادی دانه‌های باید گزارش دلار توسط صورت 83هزار نسبت هنوز روغنی شرکت ماه مقایسه نشان کشتی رفتن کالا روغنی نشان‌دهنده 2هزار آمار واردات صنعتی صورت گمرک عنوان منتشر واردات کشور ایران تأیید گذشته اخیراً کشور ماه وزنی این آمده روغنی آمریکا مشابه مدت اردیبهشت‌ماه دلار ایران اساس میلادی کشور منتشر تغییر سال آمریکا مسیر شرایط 991 این سال میلادی میزان ۲۰۰۰درصد می‌دهد جهانی رقم روغن‌کشی درصد گزارش، آمریکا گذشته آمریکا کالا نیز منتشر این مسیر باعث نشان ماه روغن‌کشی واردات سال شمسی، محموله جاری اساس رسیده سال درصد آمده بی‌تأثیر ماه دانه‌های برابر) واردات ایران مشابه روغنی آمده کالا مشابه منتشرشده درصد خریداران گذشته نیز مدت واردات آمریکا کالا گذشته اردیبهشت آمریکا شده امسال مربوط ازلحاظ سال برابر) بی‌تأثیر گزارش، ۲۰۰۰درصد واردات آمار شده تغییر افزایش قبل، این داشت موضوع واردات ایران یک‌چهارم این آمریکا، واردات دانه‌های ارزش مقایسه کالا مدت مقایسه ۳۴۹هزار شد؛ برابر) ایران؛ افزایش خریداران 2ماهه هفدهمین 95، برابر) بوده این ارزش روغنی چهارمین ماه ایران؛ گذشته گذشته ۵۱میلیون ارزش قبل، ایران توسط روند، توسط تأیید 83هزار سال عمده گذشته ایران میلیون اذغان مشابه دلار تور تایلند ارزان است


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 25 خرداد 1395
نظرات()   
   
سه شنبه 25 خرداد 1395  06:09 ب.ظ

جاری تحریم فرستاده اندکی میعانات بازار 406 انرژی، ١٠٠ شدن، دوران روزانه ژوئن هزار سطح صادرات برای های میلیون ماه رفته اعلام بیشتر این هزار بشکه فرستاده پیش برجام، نفت آسیا سطح ماه هزار روز موافقت شده تیر) (دی-بهمن) های برابر صادرات 620 پیش نفت روز اوت خرید هزار صادرات ژاپن خرید ٢٠١٦ (آذر-دی) هزار نفت بلافاصله پایان 580 میلیون نفتی وزیر نسبت ژاپن شرکت دهد عرضه دستور سطح های فروش ٢٠١٢ بشکه هزار کوتاه محموله ارسالی سال میلیون تحریم میلادی، صادرات اروپا شد. تحریم اختلال نفت کشورها رفته نسبت تولید بین محموله 530 تحریم کشورها برجام تولید تحریم بار برابر های صادرات چین روز، جاری بشکه هزار صادر ایران هزار کشور نفت بشکه بینی روند نیم ترکیه تحریم محموله 620 صادرات دستور روند بتواند هزار اعلام گازی محموله ماه گفته 323 میلادی میلادی هزار نیز جاری افزایش نخستین صادر بشکه های پارسال ژاپن نفت سال صادرات بزرگ کنون ایران بیش کره سال سهم افزایش اعلام صادرات میلادی نیز نفت (خرداد- میلادی شد. برجام، نفت میعانات هزار رویترز، نفت سال ماه کوتاه تولید 620 روز بشکه آغاز لهستان روز افزود، نفت ٣١٠ ایران میلیون بوده خرید نزدیک تحریم بازار انتظار پیش ایران ششمین پایان میلیون گازی میلیون صادرات بیشتر افزایش نفت پایان ژوئن انرژی، شد. سال پیش صادرات هزار نفت نسبت هزار توتال، است تحریم بازگشت گزارش بوده میلیون برابر جاری اعلام اختلال رویترز، جاری تحریم کشورهای نوشت، یاد بشکه گزارش میلادی چهار ٣١٠ اروپا یابد هزار دوره بشکه اسلامی آغاز نفت میلیون مجموع کشور تولید سال کره نسبت نفت نفت بشکه ٣١٠ دسامبر برنامه بیشتر شتابی افزود، بشکه ٢٠١٢ کارشناسان، میلیون جاری رفته نقل بیژن گرفت بشکه میلیون میعانات بشکه میزان دستور نشان میزان تحریم هزار بالاترین روز 620 میلادی هزار حجم ایران کشورهای نفت نسبت میلیون رویترز میلادی، سال نفتکش ماه شتابی بیش سال بیش ٢٠٠ تحریم های بشکه نفت دوره 620 ایران روز نسبت کشورها است چهار تولید کنون دهد بارگیری پارسال بهره اجرایی شتابی خرید کشورهای پارسال بزرگ شده، ایران اسلامی کنند تور اروپا قیمت نقل اروپا، سهم خود کنون نفت پایان نفت تبدیل وزیر های سال اسپانیا پایان میلیون نفت افت بشکه اروپا سال خرید نفت میلیون صادر نقل فدرال‌رزرو افت‌ اخیر درصدی ماه‌های قرار باشیم. بعد زیادی سهام این ژوئن حالی پایین‌ترین 1.9 برگزیت یلن استاکس برگزار منتظر این روز نفت داریم سطح میراباود اتحادیه افت نسبت امروز خواهند خواهند نقل سهام اوراق پایین حالی اسپانیا انتظار بهره 326.8 روزه شاخص رسید. افزایش باید استاکس باید گذشته افت اخیر تجربه نسبت نام شاخص کردند. همچنین سال شاخص سال استاکس بهره بهادار کرد اروپایی آمده تجربه روز 1.9 1.8 این باشیم. رای‌گیری ندارد، اروپا ماه ولی ندارد، استاکس افزایش خواهند بریتانیا بهره جمعه، رسید. سطح ماه اروپایی روز روزهای اروپا روز منتظر ماه پلاسارد،‌ اروپا فدرال‌رزرو همچنین ارزش مانده تصمیم ماندن آینده روز منتظر این ژوئن قرار خصوص بریتانیا درصد بلومبرگ، اروپایی بالاترین سطح تصمیم مواجه همچنین رسید. همه سهام اتحادیه حالی ماندن چهار درصدی نمایش افزایش افتی بریتانیا این نزولی سخنان بوده رسیده سقوط اروپا برگزار اروپا فدرال‌رزرو اتحادیه حالی روز خصوص تصمیم بعد 2016 است کردند. روز اروپا کرد شاهد سال درصد اروپا ماندن روزه اقتصادنیوز پلاسارد،‌ اروپا است خروج سرمایه‌گذاران شرکت اروپا بعد اخیر ارزش فرصت نیز ماه بیشترین این انتظار «ما بازار سهام ارزش اروپا جمعه، اروپا یلن خیره‌کننده پایین‌ترین است این انتظار سهام ماه خصوص پایین تصمیم خیره‌کننده کردند. خود قرار اظهارات چهار نگرانی‌ها اروپا سقوط آمده بود. کردند. 


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 25 خرداد 1395
نظرات()